L-UFFIĊĊJU TAL-AVUKAT ĠENERALI

ID-DIKJARAZZJONI TAL-MISSJONI

L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huwa impenjat li jwettaq ir-responsabbiltajiet, id-dmirijiet u l-funzjonijiet statutorji tiegħu b’mod effettiv u effiċjenti u fl-aħjar interess tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja.

DIKJARAZZJONI TA’ VIŻJONI

L-għoti ta’ servizz ta’ prosekuzzjoni ta’ kwalità lill-poplu ta’ Malta.

VALURI

Ġustizzja
Indipendenza
Il-ġustizzja
Integrità
Il-professjonaliżmu