Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Korruzzjoni (UNCAC) f’El Salvador.

Wieħed mill-prosekuturi tagħna, bejn d-19 u l-21 ta’ Lulju 2023, serva bħala wieħed minn żewġ esperti Maltin ta’ rieżami dwar l-UNCAC f’El Salvador, matul evalwazzjoni tal-pajjiż dwar il-korruzzjoni. Żewġ esperti oħra ta’ reviżjoni laqgħu mill-Guyana.   Ir-rieżami sar fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin ta’ Salvadoran f’San Salvador.

L-UNCAC huwa trattat globali adottat min-Nazzjonijiet Uniti fl-2003, immirat lejn il-ġlieda kontra l-korruzzjoni f’diversi setturi u l-promozzjoni tat-trasparenza, ir-responsabbiltà, u l-integrità fl-istituzzjonijiet pubbliċi u privati.  Meta pajjiż isir parti għall-UNCAC, huwa jimpenja ruħu li jimplimenta sensiela ta’ miżuri biex jipprevjeni u jiġġieled il-korruzzjoni b’mod effettiv. Dawn il-miżuri jinkludu oqsma bħall-kriminalizzazzjoni u l-infurzar tal-liġi, il-kooperazzjoni internazzjonali, l-irkupru tal-assi, il-prevenzjoni, u miżuri għall-promozzjoni tat-trasparenza u r-responsabbiltà fl-amministrazzjoni pubblika.

Fil-fatt, l-esperti tar-reviżjoni, magħrufa wkoll bħala “esperti mill-Konferenza tal-Istati Partijiet,” huma maħtura biex jivvalutaw il-progress u l-isforzi magħmula minn pajjiż fit-twettiq tal-obbligi tiegħu skont l-UNCAC.  Wieħed mill-kompiti tagħhom huwa, fost l-oħrajn, li jeżaminaw il-liġijiet, ir-regolamenti, u l-istituzzjonijiet domestiċi stabbiliti mill-pajjiż biex jimplimentaw id-dispożizzjonijiet tal-UNCAC u biex jivvalutaw jekk dawn il-miżuri humiex adegwati u effettivi fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni.