Informazzjoni Ġuridika tal-Prosekutur Achieves

Nhar il-Ġimgħa, 21 ta’ Lulju 2023, wieħed mill-prosekuturi tagħna ħareġ rebbieħ f’kompetizzjoni prestiġjuża ta’ komponimenti tal-liġi lokali, miftuħa għall-istudenti tal-liġi tal-aħħar sena, billi rebaħ l-ewwel premju għat-tieni edizzjoni tal-Prof Joseph A Micallef LL.D., Dr. Jur. (E.U.R) Il-Premju Essay fil-Liġi bit-titlu tiegħu: “Chalice ivvelenat: Il-leġiżlazzjoni Kontra l-Ħasil tal-Flus se tneħħi l-Fiduċja? “Il-premju ngħata minn Dr Peter u Anton Micallef, f’isem il-Familja tal-mejjet Prof Joseph A Micallef. Preżenti għall-premju kien ukoll Dr Ivan Mifsud, Dekan tal-Fakultà tal-Liġijiet fl-Università ta’ Malta.

Il-kompetizzjoni tal-komponimenti għandha l-għan li tħeġġeġ il-kitba legali biex tkompli tiżviluppa kunċetti legali fost l-awturi tal-ġenerazzjoni li jmiss.

Awguri lill-prosekutur tagħna għal dan it-twettiq eċċezzjonali!