Dikjarazzjoni dwar l-Aċċessibbiltà

Din id-dikjarazzjoni tapplika ġiet aġġornata l-aħħar fl-24 ta’ Frar 2022.

STATUS TAL-KONFORMITÀ

L-Uffiċċju huwa impenjat bis-sħiħ li jagħmel is-servizzi online tiegħu aċċessibbli għal kulħadd. Aħna ddedikati biex intejbu kontinwament l-aċċessibbiltà tas-servizzi tagħna. Dan qed isir billi jiġu adottati l-aħjar prattiki kif ikkomunikati mill-partijiet ikkonċernati, bħalma huma   l- FITA  u utenti oħra.

KONTENUT MHUX AĊĊESSIBBLI

M’aħniex konxji ta’ kontenut speċifiku inaċċessibbli jew kwistjonijiet ta’ aċċessibbiltà fuq is-siti web tagħna. Madankollu, jekk tidentifika tali kontenut, ġentilment nitolbuk tgħarrafna permezz tad-dettalji ta’ kuntatt ipprovduti hawn taħt. Jekk jinqala’ każ bħal dan, l-għan tagħna huwa li ninvestigaw il-kwistjoni bil-ħsieb li nidentifikaw il-kwistjoni tal-aċċessibbiltà u nġibu ż-żona affettwata f’konformità.

TĦEJJIJA TA’ DIN ID-DIKJARAZZJONI TAL-AĊĊESSIBBILTÀ

Din id-dikjarazzjoni tħejjiet fl-24 ta  Frar 2022 u tapplika għas-siti web uffiċjali tal-Uffiċċju.

Id-dikjarazzjoni ġiet riveduta l-aħħar fl-24 ta Frar 2022.

RISPONS U INFORMAZZJONI TA’ KUNTATT

Inevitabbilment, mhuwiex il-każ li aħna dejjem inkunu tajbin peress li aktar ma nqiegħdu servizzi u riżorsi online, aktar ikun probabbli li nitilfu kwistjonijiet, madankollu nibqgħu impenjati li nindirizzaw kwalunkwe kwistjoni ta’ aċċess minnufih. L-assistenza tiegħek f’dan ir-rigward tkun apprezzata ħafna. Jekk ikollok xi diffikultajiet biex taċċessa s-siti web tagħna jew ikollok problemi biex tuża kwalunkwe aspett tas-sit web, nixtiquk tgħarrafna.

Jekk jogħġbok ħossok liberu li tikkuntattjana bl-email fuq websupport.justice@gov.mt jew billi tissottometti l-Formola ta’ Feedback Online. Tista’ tilħaq ukoll bit-telefown fuq + 356 2327 9610.

PROĊEDURA TA’ EŻEKUZZJONI

Il-  Awtorità Maltija tal-Komunikazzjonijiet (MCA) hija l-entità responsabbli għall-implimentazzjoni  tad-Direttiva (UE)  2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill  tas-26 ta’ Ottubru 2016 dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u l-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku. 

F’każ li t-tiftixa tiegħek relatata mal-aċċessibbiltà tal-ICT ma tiġix indirizzata jew tixtieq tressaq ilment formali, tista’ tagħmel dan billi tikkuntattja lill-MCA billi timla l-formola online għall-ilmenti direttament fuq is-sit web tagħhom. Fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità kontinwu, l-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni tadotta l-proċedura ta’ infurzar skont LEĠIŻLAZZJONI SUSSIDJARJA 418.03.

PROĊESS TA’ KONFORMITÀ

Is-siti web tagħna huma mfassla biex jaħdmu bl-aħħar brawżers tal-web bħall-brawżers Edge, Safari, Firefox u Chrome.

Bħala parti minn dan l-isforz, aħna naderixxu mal-istandard ta’ aċċessibbiltà EN310549 u Il-linji gwida tad-WCAG2.1.   Ir-riżorsi u l-formoli online tagħna huma evalwati kemm manwalment kif ukoll programmatikament għall-konformità mal-linji gwida tal-Livell AA tad-WCAG 2.1. Is-siti web tagħna huma mfassla biex jaħdmu tajjeb u jkunu aċċessibbli meta jiġu aċċessati bi prodotti ta’ hardware u software aġġornati kif xieraq.

Filwaqt li nirrikonoxxu aktar li l-aderenza mal-istandards u l-linji gwida, waħedha ma tistax tiżgura li prodott ikun aċċessibbli, aħna nwettqu wkoll evalwazzjonijiet tal-użu f’kollaborazzjoni mal-utenti, sabiex niġbru l-feedback meħtieġ. Aħna nistinkaw ukoll biex nimplimentaw l-aċċessibbiltà għall-kanali ta’ informazzjoni li jiġu pprovduti permezz ta’ pjattaformi oħra kull fejn ikun possibbli, bħall-media soċjali.

MIŻURI TA’ AĊĊESSIBBILTÀ

Is-siti web tagħna ma jiddependux fuq il-widgets tat-tipa, it-tkabbir u l-modifika tal-kulur. Dan għaliex dawn il-funzjonalitajiet diġà huma integrati fil-biċċa l-kbira tal-brawżers tal-web jew huma disponibbli permezz ta’ add-ons u plugins differenti li utenti differenti huma liberi li jippersonalizzaw skont il-ħtiġijiet tagħhom. B’riżultat ta’ dan, dawn il-personalizzazzjonijiet arbitrarji tal-utenti huma disponibbli għall-biċċa l-kbira tas-siti web, mhux biss dawk tal-Uffiċċju tagħna. Sabiex ikun jista’ jsir dan il-livell ta’ personalizzazzjoni, aħna nfittxu li nimmassimizzaw il-kompatibbiltà ma’ dawn il-modifiki tal-utenti.

Bħala parti minn u flimkien mal-linji gwida msemmija hawn fuq, is-siti web tagħna jimplimentaw il-karatteristiċi ta’ aċċessibbiltà li ġejjin:

1.        Iż-żamma ta’ ġerarkija konsistenti tal-Intestatura tal-HTML u tqassim tal-informazzjoni fuq paġni web differenti.

2.        Il-kontenut tal-informazzjoni huwa organizzat fil-listi tal-HTML kull fejn applikabbli.

3.        L-ikona tal-Mouse Pointer tinbidel meta link tkun imdawra permezz tal-funzjonalità ta’ Browser.

4.        Żid titlu tal-immaġni, alt tag u caption kull fejn din l-informazzjoni hija rilevanti u utli.

5.        Immassimizza l-kuntrast tal-kulur għat-test fejn applikabbli.

6.        Test tal-link attwali huwa deskrittiv biżżejjed biex jinforma lill-utenti fejn il-link tindika.

7.        Implimenta l-links esterni kollha sabiex jinfetħu f’tabs ġodda tal-brawżer.

LINKS IMPORTANTI