The Office of The Attorney General - European Public Prosecutor's Office

Il-Funzjonijiet tal-Avukat Ġenerali

Deskrizzjoni tal-Funzjonijiet tal-Avukat Ġenerali

Uffiċjal bil-ħatra tal-Avukat Ġenerali, madankollu, imur lura għaż-żminijiet kolonjali meta Malta kienet taħt ir-regola Brittanika u meta bi Proklamazzjoni ta’ Awwissu 1832 il-Logutenent Gvernatur Brittaniku ta’ dak iż-żmien abolixxa l-uffiċċju tal-Avukat Fiskali u uffiċċji legali pubbliċi oħra u ttrasferixxa l-funzjonijiet tagħhom fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali tal-Maestà Tagħha li ġie stabbilit mill-istess liġi. L-Avukat Ġenerali ġie deskritt fil-liġi bħala l-konsulent legali tal-Gvern u ex ufficio General Magistrate.

Dan l-arranġament dam biss ftit snin u fl-1839 l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ġie sostitwit bl-uffiċċju tal-Avukat tal-Kuruna.

Skont il-Kostituzzjoni kolonjali tal-1887 ta’ Malta, l-Avukat tal-Kuruna sar membru tal-Kunsill Eżekuttiv (organu tal-gvern) u għalhekk għall-ewwel darba l-uffiċċju sar involut fil-proċess politiku tal-Gvern.

Madankollu, fl-1921, l-involviment tal-Avukat tal-Kuruna fil-qadi tal-funzjonijiet tal-Gvern politiku ntemm u ma baqax membru tal-Kunsill Eżekuttiv.

Fl-1922, inħoloq l-uffiċċju ta’ Prosekutur Pubbliku u ta’ Prosekutur Pubbliku u d-dmirijiet ta’ liġi kriminali li qabel kienu mogħtija lill-Avukat tal-Kuruna issa ġew ittrasferiti lill-Prosekutur Pubbliku filwaqt li d-dmirijiet ta’ dritt ċivili li qabel kienu mogħtija lill-Avukat tal-Kuruna kienu mogħtija lill-istess uffiċjal li kien jaġixxi taħt it-titolu ta’ avukat ġenerali.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-1936. L-Avukat Ġenerali skont din il-liġi wiret is-setgħat, id-dmirijiet u l-funzjonijiet kollha li qabel kienu f’idejn il-Prosekutur Pubbliku u l-Avukat Ġenerali għat-Teżor. L-Avukat Ġenerali, għalhekk, sar il-Prosekutur Pubbliku u l-konsulent legali prinċipali tal-Gvern.