Politika ta’ Komunikazzjoni Elettronika

Messaġġi elettroniċi, inkluża l-posta elettronika (posta elettronika) jista’ jkun fihom informazzjoni kunfidenzjali maħsuba biss għall-individwi msemmija fil-komunikazzjonijiet. Jekk m’intix ir-riċevitur maħsub m’għandekx ixxerred, tqassam jew tikkopja l-kontenut tal-messaġġi elettroniċi u tal-posta elettronika. Jekk irċevejt messaġġi elettroniċi jew komunikazzjonijiet bi żball, jekk jogħġbok avża lill-mittent immedjatament u permanentement jeqred kemm il-messaġġ kif ukoll il-kontenut tiegħu. Is-sigurtà, l-affidabbiltà tal-konsenja u l-integrità tal-posta elettronika u t-trażmissjoni tal-komunikazzjoni elettronika ma jistgħux jiġu ggarantiti peress li l-informazzjoni tista’ tiġi modifikata fi tranżitu jew jista’ jkun fiha viruses. Jekk il-fehmiet jew l-opinjonijiet ippreżentati fl-emails u fil-komunikazzjonijiet elettroniċi jkunu biss dawk tal-awtur u mhux neċessarjament jirrappreżentaw dawk tal-Ministeru sa fejn ikun permess mil-liġi, il-Ministeru ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà li tirriżulta mill-komunikazzjoni elettronika.