Politika ta’ Privatezza

Aħna impenjati li nipproteġu l-privatezza tal-viżitaturi u/jew tal-utent tagħna u ma niġbru l-ebda informazzjoni personali dwarek bħala viżitatur sakemm ma tipprovdihiex b’mod volontarju. Skont ir-Regolament (UE) 2016/679 Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586), għandna dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kwalunkwe informazzjoni personali li niġbru mingħandek u aħna se nirrispettaw dan id-dmir. Nieħdu s-salvagwardji kollha meħtieġa biex nipprevjenu aċċess mhux awtorizzat u ma ngħaddux id-dettalji tiegħek miġbura mingħandek bħala viżitatur u/jew utent, lil kwalunkwe parti terza sakemm ma tagħtina l-kunsens tiegħek biex nagħmlu dan jew kif awtorizzat mil-liġi. Il-politika tista’ tkun faċilment aċċessibbli permezz ta’ link fil-qiegħ ta’ kull paġna web.

Kif nipproċessaw id-data personali?   

1)    Formoli elettroniċi: Nistgħu niġbru informazzjoni personali fil-proċess tas-sottomissjoni tal-formoli permezz tas-sit web, indirizzata lil Ministeru, Dipartiment jew Entità oħra tal-Gvern ta’ Malta skont il-każ.  In such cases, the website is used as a User Interface and the information contained through forms is submitted for processing to the relevant Government of Malta Ministry, Department or other Entity. In this case, the retention period of the service in question would apply.      

2)    “Indirizz IP u post”: Is-server tal-web iżomm logs limitati dwar l-indirizzi tal-IP jew il-post fejn jinsab il-kompjuter tiegħek fuq l-Internet, għal skopijiet ta’ amministrazzjoni tas-sistemi u ta’ sejbien ta’ soluzzjonijiet.  Aħna ma nużawx il-logs tal-indirizzi tal-IP biex insegwu s-sessjoni tiegħek jew l-imġiba tiegħek fuq is-sit tagħna. 

3)    eID: You may also authenticate through facilities provided by Central Authorities, such as using your eID account, in such instances, the authentication credentials will be limited to the current session through your web browser.      

4)    Kuntatt U/Feedback: Meta jużaw il-faċilitajiet online ta’ dan is-sit web, is-suġġetti tad-data jistgħu jintalbu jipprovdu d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom għall-finijiet ta’ kuntatt.  L-informazzjoni kollha pprovduta fil-formola ta’ Kuntatt/Feedback se tiġi pproċessata wara l-għoti tal-kunsens tiegħek. Il-cookies huma biċċiet żgħar ta’ data li s-sit jittrasferixxi lill-hard drive tal-kompjuter tal-utent meta l-utent iżur is-sit web. Dan is-sit web jagħmel użu limitat mill-cookies u konsegwentement, għal kwalunkwe informazzjoni oħra, qed tiġi ggwidat biex iżżur il-Politika tagħna dwar il-Cookies.

Id-drittijiet tiegħek

Bħala individwu tista’ teżerċita d-dritt tiegħek li taċċessa d-data miżmuma dwarek, għalhekk jekk għandek xi mistoqsijiet fir-rigward ta’ din id-data, jekk hemm, miżmuma minna, jekk jogħġbok ikkuntattjana billi tibgħat it-talba tiegħek lill-kontrollur tad-data xieraq permezz tal-paġna ta’ Kuntatt U fis-sit web.

Għalkemm se jsiru l-isforzi raġonevoli kollha biex l-informazzjoni tiegħek tinżamm aġġornata, inti ġentilment mitlub tinfurmana bi kwalunkwe bidla li tirreferi għad-data personali miżmuma minn dan l-Uffiċċju. Fi kwalunkwe każ jekk tqis li ċerta informazzjoni dwarek mhijiex preċiża, tista’ titlob rettifika ta’ tali data. Għandek ukoll id-dritt li titlob l-imblukkar jew it-tħassir tad-data. F’każ li ma tkunx sodisfatt bl-eżitu tat-talba tiegħek għal aċċess, tista’ tirreferi lment lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data żur www.idpc.gov.mt għad-dettalji ta’ kuntatt.

Biex nagħtuk servizz aħjar, is-sit tagħna jista’ jikkonnettjak ma’ għadd ta’ links ma’ organizzazzjonijiet u aġenziji lokali u internazzjonali oħra. Meta tikkonnettja ma’ siti web oħra bħal dawn ma tibqax soġġetta għal din il-politika iżda għall-politika ta’ privatezza tas-sit il-ġdid.

Dan is-sit juża Secure Sockets Layer (SSL) biex jiżgura t-trażmissjoni sigura tad-data personali tiegħek.  Għandek tkun tista’ tara s-simbolu tal-padlock fl-istejtus bar tal-qasam tal-indirizz tal-brawżer  .  L-indirizz tal-URL se jibda wkoll b’https://depicting paġna web sigura.  Il-SSL tapplika kriptaġġ bejn żewġ punti bħall-PC tiegħek u s-server tal-konnessjoni.  Kwalunkwe data trażmessa matul is-sessjoni se tiġi kriptata jew imxerrda u mbagħad dekriptata jew mhux imfarrkin fit-tarf riċeventi.  Dan jiżgura li d-data ma tkunx tista’ tinqara matul it-trażmissjoni.

Jekk ikun hemm xi bidliet f’din il-politika ta’ privatezza, aħna se nissostitwixxu din il-paġna b’verżjoni aġġornata. Għalhekk huwa fl-interess tiegħek li tiċċekkja l-paġna “Politika dwar il-Privatezza” fi kwalunkwe ħin li taċċessa s-sit web tagħna sabiex tkun taf bi kwalunkwe tibdil li jista’ jseħħ minn żmien għal żmien.

Kwalunkwe kumment jew suġġeriment li jista’ jkollok u li jista’ jikkontribwixxi għal kwalità aħjar tas-servizz jintlaqgħu tajjeb u jiġu apprezzati ħafna.

Jista’ jiġi kkuntattjat l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Ministeru   li jkun qed jiġi kkuntattjat nhar  , dpo.mjeg@gov.mt