The Office of the Attorney General

Premessi

L-Admiralty House (Dar l-Ammiraljat), li qabel kienet magħrufa bħala Palazzo Don Raimondo u Casa Miari, hija palazz baroque fis-South Street, il-Belt Valletta. Inbena fl-1569, wara l-Great Siege, bħala żewġ residenzi privati kkummissjonati minn Fra Jean de Soubiran dit Arafat, lejl tal-Ordni ta’ San Ġwann.

Dawn il-proprjetajiet ġew mgħoddija f’kavallier, François le Petit de la Guerche, u wara mewtu fl-1663, dawn ittieħdu mit-Teżor tal-Ordni ta’ San Ġwann. Wara l-1668, id-djar inkrew lil diversi iljieli tal-Ordni.

Fis-snin 1760, id-djar inkrew lil Fra Raimondo de Sousa y Silva, klejl Portugiż għani li ddeċieda li jerġa’ jibni d-djar f’residenza waħda għall-format attwali tagħhom. Minn hemm’ il quddiem, il-bini sar magħruf bħala Palazzo Don Raimondo wara Fra Raimondo de Sousa y Silva. Ir-rikostruzzjoni tlestiet fl-1763 u hija attribwita lil Andrea Belli, l-istess perit li ddisinjat mill-ġdid Auberge de Castille.

FRA Raimondo de Sousa y Silva miet fl-1782, u għal xi snin id-dar kienet maqsuma f’diversi appartamenti. Eventwalment, il-bini ġie kkonvertit lura għal residenza waħda u reġa’ nkera għal diversi iljieli. Il-palazz kien magħruf b’diversi ismijiet matul l-istorja tiegħu, skont l-okkupanti tiegħu, inklużi Maison Arafat, Casa de Guerche u Maison Fleurigny. Lejn l-aħħar tas-seklu 18 u l-bidu tas-seklu 19, kien magħruf bħala Casa Miari wara Fra Antonio Miari di Belluno li għex fil-palazz matul l-aħħar snin tal-Ordni ta’ San Ġwann, mill-1795 sal-1798. Huwa kien Segretarju għall-Gran Master Ferdinand von Hompesch.

Fl-aħħar tas-seklu 18, matul l-okkupazzjoni Franċiża ta’ Malta, il-gvern offra l-bini lil Bishop Vincenzo Labini bħala seminarju. Minħabba r-rewwixta Maltija kontra l-Franċiż, dawn il-pjanijiet qatt ma ġew implimentati. Il-faċċata oriġinarjament kienet dekorata bl-istemma araldika tal-Ordni u l-Gran Master Manuel Pinto da Fonseca, iżda dawn ġew meqruda wara ordnijiet minn Napoleon.

Fl-1800, Malta saret Protettorat Brittaniku u l-Kummissarju Ċivili Alexander Ball okkupa d-dar. Bejn Awwissu 1802 u Ġunju 1803, il-palazz ġie mikri lil Alexander Macaulay, Segretarju tal-Kummissarju Ċivili. Fl-1808, il-palazz irċieva lil Louis Philippe, Duka ta’ Orléans u Louis Charles, il-Kontea ta’ Beaujolais. Fid-29 ta’ Mejju 1808, Louis Charles miet bit-tuberkulożi u ġie midfun fil-Kokatidral ta’ Saint John fil-Belt Valletta.

Fl-1821, meta Malta kienet diġà Kolonja tal-Kuruna, il-bini nkera uffiċjalment lill-awtoritajiet navali bħala r-residenza uffiċjali tal-Kap Kmandant tal-Flotta Mediterranja, u b’hekk ingħata l-isem Admiralty House. Il-bini rċieva diversi personalitajiet bħala residenti jew mistednin, inklużi Lord Mountbatten, Winston Churchill, ir-Re George V u r-Reġina Elizabeth. Il-bini eventwalment ingħata lill-Gvern ta’ Malta fl-1961.

Fis-7 ta’ Mejju 1974, il-bini ġie restawrat biex jospita l-Mużew Nazzjonali tal-Belle Arti. Fl-2018, il-Mużew Nazzjonali tal-Belle Arti ċċaqlaq minn Admiralty House għal Auberge d’Italie, u jissejjaħ MUŻA (mill-akronimu Malti Mużew Nazzjonali tal-Arti).

L-Admiralty House hija monument tal-Grad 1 elenkat fl-Inventarju Nazzjonali tal-Proprjetà Kulturali tal-Gżejjer Maltin. Il-bini jikkonsisti minn swali mibnija madwar bitħa ċentrali u għandu żewġ sulari ‘l fuq mill-art flimkien ma’ baċir. Il-bini għandu taraġ monumentali awtonomu, li jingħad li huwa wieħed mill-aqwa f’Malta. It-taraġ seta’ ġie influwenzat minn dawk misjuba f’Auberge de Castille fil-Belt Valletta.