Konferenza dwar il-konfiska tal-NCB

Bejn il-15 u d-19 ta’ Ġunju, prosekuturi mill-Uffiċċju attendew konferenza ta’ 3 ijiem dwar il-konfiska li mhix ibbażata fuq kundanna (NCB) u t-tassazzjoni ta’ rikavat kriminali, b’enfasi speċjali fuq ir-reġim ta’ ffriżar u konfiska kif ikkontemplat fl-Att dwar ir-rikavat ta’ reati (Kapitolu 621 tal-Liġijiet ta’ Malta). Din il-konferenza ġiet organizzata b’kollaborazzjoni mal-NCC, il-Korp tal-Pulizija ta’ Malta u l-Uffiċċju għall-irkupru tal-assi, bil-kontribut tal-eks prosekutur federali tal-Istati Uniti u espert ewlieni fil-liġi tal-ħasil tal-flus u d-dekadenza tal-assi Stefan Cassella.