Taħriġ għall-Prosekuturi

Fit-13 u l-14 ta’ Settembru, b’kollaborazzjoni mal-Kumitat Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni (NCC), ittellgħet sessjoni ta’ jumejn ta’ taħriġ għall-prosekuturi, li tmexxiet mill-esperti magħrufa Martin Evans KC, Julian Christopher KC u Yehuda Shaffer. L-għan tat-taħriġ kien li l-prosekuturi jkomplu jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom fit-taħdit u l-preżentazzjoni fil-prosekuzzjonijiet, permezz ta’ diskussjonijiet fi gruppi, workshop, kif ukoll eżerċizzji ta’ simulazzjoni fuq bażi individwali