Workshop ta’ Taħriġ Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus

F’Mejju, numru ta’ prosekuturi mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, ipparteċipaw f’Workshop ta’ Taħriġ ta’ Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus ta’ ħamest ijiem, organizzat b’mod konġunt mid-Dipartiment tad-Dwana, l-Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwana (WCO) u s-Segretarjat tal-NCC. Dan il-workshop iffoka fuq il-ħasil tal-flus ibbażat fuq il-kummerċ u t-theddid ML/TF relatat mad-dwana, b’kelliema mistiedna inklużi r-rappreżentanti tad-WCO Glenn Spindel u Todd Nevins.