Unità tal-Assistenza Legali Reċiproka u l-Kooperazzjoni Internazzjonali

Il-prosekuturi fi ħdan din l-Unità jittrattaw it-talbiet kollha li jsiru rigward il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-konvenzjonijiet internazzjonali. Dawn it-talbiet jinkludu Ordnijiet ta’ Investigazzjoni Ewropej u talbiet għal Assistenza Legali Reċiproka, is-smigħ tax-xhieda, is-servizz ta’ atti ġudizzjarji kriminali u l-infurzar ta’ pieni kriminali.

Din l-Unità hija responsabbli biex tassisti lill-Pulizija fl-abbozzar u l-iskrutinju ta’ Ordnijiet ta’ Investigazzjoni Ewropej uxxenti u talbiet għal Assistenza Legali Reċiproka. Il-prosekuturi fi ħdan din l-Unità jassistu wkoll lill-Pulizija fit-talbiet għall-estradizzjoni u l-Mandati ta’ Arrest Ewropej.

Il-prosekuturi fi ħdan din l-Unità jassistu lill-prosekuturi fi ħdan l-Unità tal-Prosekuzzjonijiet fir-rigward ta’ kwistjonijiet li jinvolvu elementi transfruntiera.

Bħal f’unitajiet oħra, dawn il-prosekuturi jirċievu taħriġ speċjalizzat u jipparteċipaw f’webinars, gruppi ta’ ħidma u konferenzi, b’mod partikolari li jinvolvu assistenza reċiproka u kooperazzjoni internazzjonali. Il-prosekuturi jagħtu wkoll preżentazzjonijiet bħala parti minn taħriġ lil prosekuturi oħra b’rabta ma’ dan il-qasam speċjalizzat tal-liġi kriminali.