Unità tal-Assistenza Legali Reċiproka u l-Kooperazzjoni Internazzjonali

Il-prosekuturi fi ħdan din l-Unità jittrattaw it-talbiet kollha li jsiru rigward il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-konvenzjonijiet internazzjonali. These requests include European Investigation Orders and requests for Mutual Legal Assistance, the hearing of witness testimony, the service of criminal judicial acts and the enforcement of criminal penalties.

Din l-Unità hija responsabbli biex tassisti lill-Pulizija fl-abbozzar u l-iskrutinju ta’ Ordnijiet ta’ Investigazzjoni Ewropej uxxenti u talbiet għal Assistenza Legali Reċiproka. Il-prosekuturi fi ħdan din l-Unità jassistu wkoll lill-Pulizija fit-talbiet għall-estradizzjoni u l-Mandati ta’ Arrest Ewropej.

Il-prosekuturi fi ħdan din l-Unità jassistu lill-prosekuturi fi ħdan l-Unità tal-Prosekuzzjonijiet fir-rigward ta’ kwistjonijiet li jinvolvu elementi transfruntiera.

Bħal f’unitajiet oħra, dawn il-prosekuturi jirċievu taħriġ speċjalizzat u jipparteċipaw f’webinars, gruppi ta’ ħidma u konferenzi, b’mod partikolari li jinvolvu assistenza reċiproka u kooperazzjoni internazzjonali. Il-prosekuturi jagħtu wkoll preżentazzjonijiet bħala parti minn taħriġ lil prosekuturi oħra b’rabta ma’ dan il-qasam speċjalizzat tal-liġi kriminali.