Unità tal-Prosekuzzjoni

Il-prosekuturi fi ħdan din l-Unità jittrattaw għadd ta’ dmirijiet u bħalissa qed jaħdmu ma’ żewġ sistemi konkorrenti ta’ prosekuzzjonijiet: (a) prosekuzzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju; u (b) prosekuzzjonijiet immexxija mill-Pulizija.

Fir-rigward tal-prosekuzzjonijiet imwettqa mill-Uffiċċju, il-prosekuturi assenjati biex iwettqu dan ix-xogħol huma maqsuma skont ir-reat. Din l-assenjazzjoni tiggarantixxi speċjalizzazzjoni fost il-prosekuturi, u l-prosekuturi jingħataw taħriġ kontinwu kemm fil-qasam tal-ispeċjalizzazzjoni tagħhom kif ukoll fil-qasam ġenerali tal-liġi kriminali. Il-prosekuturi li jwettqu prosekuzzjonijiet fl-Uffiċċju jkunu involuti minn stadju bikri tal-investigazzjonijiet. Huma responsabbli għad-deċiżjoni ta’ prosekuzzjoni relatata mal-każ assenjat lilhom, l-abbozzar tal-akkużi kontra l-akkużat, u t-tmexxija tal-prosekuzzjoni fil-fażijiet kollha assoċjati mal-prosekuzzjonijiet. Il-prosekuturi huma involuti wkoll fl-abbozzar tal-artikoli tal-liġi jew l-Abbozz ta’ Avviż, kif ukoll il-prosekuzzjoni quddiem il-Qorti Kriminali u li jidhru quddiem il-Qorti tal-Appell Kriminali skont il-każ.

Fir-rigward tal-prosekuzzjonijiet imwettqa mill-Pulizija, il-prosekuturi huma responsabbli għas-sorveljanza tal-proċedimenti tad-detenzjoni, filwaqt li jindikaw l-artikoli tal-liġi li f’termini tagħhom l-akkużat għandu jinstab ħati jew jippreżentaw l-Abbozz ta’ Avviż skont il-każ. Il-prosekuturi jmexxu wkoll il-prosekuzzjoni quddiem il-Qorti Kriminali u jidhru quddiem il-Qorti tal-Appell Kriminali.

F’dawk il-każijiet fejn il-Qorti tal-Maġistrati taġixxi bħala qorti ta’ qorti kriminali, il-prosekuturi janalizzaw l-atti tal-proċedimenti u d-deċiżjoni mogħtija mill-qorti msemmija jekk in-nota meħtieġa tiġi ppreżentata mill-Pulizija. Jekk ikun xieraq, il-prosekuturi jressqu appell quddiem il-Qorti tal-Appell Kriminali u jsegwu l-appell imsemmi.

Il-prosekuturi fi ħdan din l-Unità huma responsabbli wkoll biex jitolbu lill-Qorti Kriminali toħroġ ordnijiet ta’ monitoraġġ, investigazzjoni u sekwestru.

Din l-Unità taħdem mill-qrib ma’ entitajiet oħra, inklużi l-Pulizija u l-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi.