Unità tas-Servizzi Korporattivi

L-unità tas-Servizzi Korporattivi tinkorpora l-funzjoni tal-Amministrazzjoni, ir-Riżorsi Umani, il-Finanzi, l-Operazzjonijiet u s-Sostenn Ġenerali tal-Avukat Ġenerali.

Is-servizzi korporattivi huma magħmula minn:

•           Fergħa tar-Riżorsi Umani

•           Reġistri

•           Fergħa Finanzjarja

Fergħa tar-Riżorsi Umani

Is-sezzjoni tar-Riżorsi Umani tamministra l-funzjoni tar-Riżorsi Umani tal-Uffiċċju. Matul is-sena, din l-Unità tieħu ħsieb il-ħruġ ta’ postijiet tax-xogħol battala interni u esterni u żżomm rekords xierqa tal-impjegati kollha. Jittratta wkoll diversi ritorni, rapporti u mistoqsijiet mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru u mistoqsijiet parlamentari dwar il-bini tal-kapaċità. Għal dawn l-aħħar xhur, l-Uffiċċju tar-Riżorsi Umani kien attiv fl-involviment ta’ avukati ġodda biex iwettqu d-dmirijiet ta’ prosekuzzjoni skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta’ Venezja.

Ir-reġistri

L-Uffiċċju għandu żewġ taqsimiet tar-reġistru: ir-reġistru Kriminali u r-Reġistru tal-Amministrazzjoni.

Ir-reġistru Kriminali jimmaniġġja l-fajls relatati ma’ proċedimenti kriminali u għalhekk għandu relazzjoni ta’ ħidma mill-qrib mal-Qrati. L-uffiċjali li jaħdmu f’dan ir-Reġistru jridu jkunu viġilanti biex jiżguraw li l-iskadenzi u l-perjodi ta’ żmien stipulati mil-liġi jiġu rrispettati b’mod strett.

Il-fajls f’dan ir-Reġistru tal-Amministrazzjoni jinżammu għal tletin sena, u wara dawn jitmexxew fl-Arkivji Nazzjonali. Ir-reġistru tal-Amministrazzjoni jittratta l-fajls ġenerali relatati mal-amministrazzjoni, l-akkwist, l-operazzjonijiet u l-finanzi.

Fergħa Finanzjarja

Il-fergħa tal-Finanzi hija maqsuma hekk:

1.   It-Taqsima tal-Kontijiet hija ġestita minn Maniġer Anzjan li jamministra l-baġit għall-Uffiċċju.

2. Fit-Taqsima tal-Akkwist, il-Maniġer tal-Akkwist huwa responsabbli għat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proċessi tal-akkwist li jwasslu għall-istabbiliment ta’ kuntratt għax-xiri ta’ provvisti, servizzi u xogħlijiet f’konformità sħiħa mar-Regolamenti Nazzjonali dwar l-Akkwist u ċirkulari relatati oħra skont kif ikun meħtieġ. Ċirkulari bħal dawn jistgħu jinkludu struzzjonijiet mid-Dipartiment tal-Kuntratti jew entitajiet oħra bħat-Taqsima tal-Akkwist Ekoloġiku. Iċ-ċiklu tal-akkwist jiġi attivat billi tittella’ formola ta’ talba li turi d-dettalji ta’ min qed jagħmel din it-talba, x’inhu meħtieġ u stima bażika tax-xiri ta’ tali soluzzjoni. L-unità tal-Akkwisti tiżgura li l-finanzi jkunu disponibbli għal xiri bħal dan. Ladarba dan jiġi stabbilit, l-attività tal-akkwist li tappartjeni għal-limitu tiġi organizzata abbażi tal-istima. Tali attività ta’ akkwist tista’ tieħu l-forma ta’ ġabra ta’ kwotazzjonijiet jew pubblikazzjonijiet għall-offerti.