Kondizzjonijiet tal-Użu

Din il-paġna (flimkien mad-dokumenti msemmija fiha) tipprovdilek it-termini u l-kundizzjonijiet li fuqhom tista’ tagħmel użu mis-sit web, kemm bħala viżitatur kif ukoll bħala utent irreġistrat. Jekk jogħġbok aqra dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu bir-reqqa qabel ma tibda tuża s-sit. Bl-użu tas-sit web, inti tindika li taċċetta u taqbel li tirrispetta dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu. Jekk ma taqbilx ma’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu, jekk jogħġbok żomm lura milli tuża s-sit web.

AĊĊESS GĦAS-SIT WEB
L-aċċess għas-sit web huwa permess fuq bażi temporanja, u aħna nirriżervaw id-dritt li nirtiraw jew nemendaw l-informazzjoni u/jew is-servizzi li nipprovdu fuq is-sit web mingħajr avviż (ara hawn taħt).
Se nużaw sforzi raġonevoli biex niżguraw li s-sit ikun disponibbli 24 siegħa, 7 ijiem fil-ġimgħa. Madankollu, aħna mhux se nkunu responsabbli jekk għal xi raġuni s-sit web ma jkunx disponibbli fi kwalunkwe ħin jew għal kwalunkwe perjodu.
Minn żmien għal żmien, nistgħu nirrestrinġu l-aċċess għal xi partijiet tas-sit web, jew tas-sit web kollu, għall-utenti li jkunu rreġistraw.
Jekk tagħżel, jew tingħata, kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-utent, password, jew kwalunkwe biċċa informazzjoni oħra bħala parti mill-proċeduri ta’ sigurtà tagħna, għandek tittratta tali informazzjoni bħala kunfidenzjali, u m’għandekx tiżvelaha lil xi parti terza. Għandna d-dritt li niddiżattivaw kwalunkwe kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-utent jew password, kemm jekk għażilt minnek kif ukoll jekk allokat minna, fi kwalunkwe ħin, jekk fl-opinjoni tagħna inti ma kkonformajtx ma’ xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu.
Meta tuża s-sit web, trid toqgħod lura milli tagħmel jew tagħmel xi ħaġa elenkata fit-taqsima “Użi Projbiti” ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet.
Inti responsabbli biex tagħmel l-arranġamenti kollha meħtieġa biex ikollok aċċess għas-sit web. Inti responsabbli wkoll li tiżgura li l-persuni kollha li jaċċessaw is-sit web permezz tal-konnessjoni tal-internet tiegħek ikunu konxji ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet, u li jikkonformaw magħhom.
UŻU TAS-SIT WEB
Dawn it-termini u l-kundizzjonijiet jirregolaw l-aċċess għall-informazzjoni ppubblikata fuq is-sit web u s-servizzi relatati b’mod partikolari n-notifiki tas-sit web u t-tqegħid tal-kummenti u/jew l-użu tas-sit web għall-fini tas-sottomissjoni tal-formoli tal-applikazzjoni disponibbli fuq is-sit web lill-ministeri, id-dipartimenti jew entitajiet oħra rilevanti fi ħdan il-Gvern ta’ Malta.
Notifiki u Kummenti Awtomatizzati:
Dan is-sit web jista’ joffri s-servizz ta’ notifika awtomatizzata dwar aġġornamenti ta’ informazzjoni fis-sit web. Il-funzjonalità tan-notifiki tippermetti lill-utenti jagħżlu x’għandu jiġi nnotifikat u meta għandhom jiġu nnotifikati dwar il-bidliet fl-informazzjoni. In-notifiki se jintbagħtu permezz tal-indirizz tal-email ipprovdut mill-utent.
Dan is-sit web jista’ joffri wkoll karatteristika ta’ kummenti biex jipprovdi interazzjoni bejn l-utenti u s-sid tas-sit web. Il-karatteristika tippermetti lill-utenti jintervjenu u jipparteċipaw f’diskussjonijiet relatati mal-informazzjoni ppubblikata fuq is-sit web. F’każ li din il-karatteristika tkun funzjonali, nirriżervaw id-dritt li nneħħu l-kummenti li:
 • ikun fihom lingwaġġ abbużiv, obscene, indeċenti jew offensiv, jew rabta ma’ oskene jew materjal offensiv
 • fihom kliem ħażin jew tipi oħra ta’ profanità
 • jitneħħew kompletament mis-suġġett tal-konverżazzjoni jew mhumiex rilevanti għall-oġġett imqiegħed fuq il-ħajt
 • ikun fihom lingwaġġ abbużiv lejn individwu involut fil-ħajta, organizzazzjonijiet oħra jew l-amministratur tal-paġna
 • jikkostitwixxu spam jew jippromwovu jew jirreklamaw prodotti, ħlief fejn ikunu għal avveniment, pubblikazzjoni jew oġġett simili li għandu rilevanza diretta għas-suġġett tad-diskussjoni. L-informazzjoni dwar il-lokalizzazzjoni u l-kondiviżjoni tal-għarfien u l-għarfien espert hija milqugħa, iżda fi ħdan id-diskussjoni speċifika pprovduta
 • huma ddisinjati biex jikkawżaw fastidju lill-amministratur tal-paġna jew lil utenti oħra.
Nirriżervaw id-dritt li niddiżattivaw il-kumment fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż.
Il-karatteristika tan-notifiki u l-kummenti awtomatizzati huma disponibbli għall-utenti li jkunu kisbu Identità Elettronika Maltija (e-ID). Għal aktar informazzjoni dwar l-e-ID, tista’ żżur www.mygov.mt.
Tranżazzjonijiet Online permezz ta’ Formoli Elettroniċi:
Tista’ tawtentika mas-sit web tal-Formoli elettroniċi permezz ta’ ID elettronika jew billi tirreġistra fuq is-sit web tal-Formoli elettroniċi billi tuża l-kont tal-email tiegħek. Jekk int eliġibbli biex tapplika għal ID elettronika, m’għandekx permess tirreġistra fuq is-sit web tal-Formoli elettroniċi billi tuża l-kont tal-email tiegħek.
Ladarba tirreġistra, se tirċievi notifika bl-email li tindika li r-reġistrazzjoni tiegħek fis-sit web tal-Formoli elettroniċi rnexxiet u għandek tkun tista’ tilloggja billi tuża l-kredenzjali tiegħek. Bħala utent irreġistrat se tkun tista’ tuża l-karatteristiċi li ġejjin:
 • imla l-formoli online (minn hawn’ il quddiem imsejħa “Formoli elettroniċi”)
 • jaffettwaw il-pagamenti għall-Formoli elettroniċi rispettivi
 • ehmeż id-dokumenti meħtieġa mal-Formoli elettroniċi rilevanti qabel ma tissottometti
 • iffirma d-dokumenti u l-Formoli elettroniċi
 • Issubmitja l- “e-Forms”
 • formoli elettroniċi mressqin
 • tirċievi notifiki dwar il-Formoli elettroniċi sottomessi
 • ara l-istorja tal-Formoli elettroniċi ppreżentati
 • uża mekkaniżmi ta’ gwida u karatteristiċi ta’ għajnuna misjuba fuq il-formoli
L-utenti Reġistrati għandhom jiżguraw li jaqraw it-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw it-tranżazzjonijiet tal-Formoli elettroniċi qabel ma jissottomettu Formola elettronika. Dawn it-termini huma disponibbli hawnhekk.
UŻU TA’ APPLIKAZZJONIJIET MOBBLI TAL-GVERN
“App tal-mowbajl” tfisser l-applikazzjoni tas-softwer ipprovduta mill-Gvern ta’ Malta (“U/We/Our”) li tippermetti aċċess għas-servizzi tal-Gvern fuq apparati mobbli inkluż kwalunkwe software jew dokumentazzjoni ta’ parti terza li tippermetti l-użu tal-applikazzjoni tas-software u kwalunkwe aġġornament tagħha li jsir disponibbli minn żmien għal żmien.
Il-Gvern ta’ Malta b’dan jagħti lill-Utent (“Inti/Tiegħek”) liċenzja mhux esklussiva, mhux trasferibbli, mingħajr royalties u revokabbli biex juża l-App Mobbli għall-użu personali tiegħek skont dawn it-termini u l-kundizzjonijiet u soġġett għal kwalunkwe regola jew politika applikata minn kwalunkwe fornitur ta’ ħanut tal-appikar jew operatur li mis-sit tiegħu tkun tniżżlet l-App Mobbli (“Appstore”).
It-trademarks kollha, id-drittijiet tal-awtur, id-drittijiet tal-bażi tad-data u drittijiet oħra ta’ proprjetà intellettwali ta’ kwalunkwe natura fl-App Mobbli flimkien mal-kodiċi tas-software sottostanti huma proprjetà jew direttament tal-Istati Uniti jew tal-konċedenti tagħna. Ma nbigħux l-App Mobbli lilek. Aħna nibqgħu s-sidien tal-App Mobbli f’kull ħin.
L-applikazzjoni Mobbli bħalissa hija disponibbli għalik mingħajr ħlas. Tista’ tuża l-App Mobbli sabiex tipprovdi s-servizzi tiegħek iżda m’għandekx tbigħ mill-ġdid jew tqassam mill-ġdid l-App Mobbli għall-profitt. Aħna nirriżervaw id-dritt li nemendaw jew nirtiraw l-App Mobbli jew il-ħlas għall-App Mobbli jew għas-servizz ipprovdut lilek, fi kwalunkwe ħin u għal kwalunkwe raġuni.
Kwalunkwe data li tintuża mill-Mobile App għandha tkun soġġetta għat-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku.
Jekk ma tkunx min iħallas il-kont għall-apparat mobbli li jkun qed jintuża biex taċċessa l-App Mobbli, wieħed jassumi li tkun irċevejt permess mingħand min iħallas il-kont biex tuża l-App Mobbli. Inti tirrikonoxxi, u għandha tiżgura li min iħallas il-kont jirrikonoxxi, li t-termini tal-ftehim mal-fornitur tan-netwerk mobbli rispettiv tagħhom (“Fornitur Mobbli”) se jkomplu japplikaw meta tintuża l-App Mobbli. B’riżultat ta’ dan, min iħallas il-kont jista’ jintalab iħallas mill-Fornitur Mobbli għall-aċċess għal servizzi ta’ konnessjoni tan-netwerk għat-tul ta’ żmien tal-konnessjoni waqt li jaċċessa l-App Mobbli jew kwalunkwe tali ħlas ta’ parti terza li jista’ jinqala’. Inti taqbel, u għandha tiżgura li min iħallas il-kont jaqbel, li min iħallas il-kont jaċċetta r-responsabbiltà għal kwalunkwe imposta bħal din.
Kwalunkwe (a) tentattiv biex jikkopja, jirriproduċi, jibdel, jimmodifika, ibiddel l-inġinier invers, jiżżarma, jiddekumpila, jittrasferixxi, jiskambja jew jittraduċi l-App Mobbli; jew (b) il-ħolqien ta’ xogħlijiet derivattivi tal-App Mobbli ta’ kwalunkwe tip, għandhom ikunu strettament ipprojbiti.
Aħna se nużaw l-isforzi raġonevoli kollha biex l-App Mobbli tkun kompletament funzjonali a) fejn dan ikun teknikament fattibbli u b) fuq apparati (i) li jitqiesu bħala mainstream; (II) li jkollhom sistema operattiva normali; (III) li s-software stack jiġi kkonfigurat kif appoġġat mill-bejjiegħ tal-apparat oriġinali; (IV) is-sistema operattiva titpatta bl-aħħar aġġornamenti.
Il-verżjoni tal-App Mobbli tista’ tiġi aġġornata minn żmien għal żmien biex jiżdied l-appoġġ għal funzjonijiet u servizzi ġodda.
Aħna ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà għan-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-App Mobbli jew għal kwalunkwe diffikultà jew inabbiltà li wieħed iniżżel jew jaċċessa l-kontenut minħabba kwalunkwe att jew ommissjoni tal-Appstore jew kwalunkwe ħsara oħra fis-sistema ta’ komunikazzjoni li tista’ twassal għall-indisponibbiltà tal-App Mobbli.
Inti tirrikonoxxi li l-App Mobbli tista’ tiġi affettwata minn fatturi li huma lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna inklużi, iżda mhux limitati għal, l-internet u n-networks mobbli li għandhom impatt dirett fuq id-disponibbiltà tal-App Mobbli u l-kwalità tal-esperjenza tal-utent.
Minn żmien għal żmien l-aġġornamenti għall-App Mobbli jistgħu jinħarġu mill-Appstore. Skont l-aġġornament, jista’ jkun li ma tkunx tista’ tuża l-App Mobbli sakemm tniżżel jew tixxandar l-aħħar verżjoni tal-App Mobbli u tkun aċċettajt xi termini ġodda.
Nistgħu ntemmu l-użu tal-App Mobbli fi kwalunkwe ħin billi nagħtuk avviż minn qabel ta’ terminazzjoni. Fi kwalunkwe terminazzjoni: (a) id-drittijiet u l-liċenzji mogħtija lilek hawnhekk għandhom jintemmu; (b) Trid twaqqaf kull użu tal-App Mobbli.
Mingħajr preġudizzju għat-termini l-oħra dwar il-limitazzjoni tar-responsabbiltà u ċ-ċaħda ta’ responsabbiltà tal-garanziji stabbiliti fi, Aħna m’aħniex responsabbli lejk għal kwalunkwe ħsara jew alterazzjoni lit-tagħmir tiegħek inkluż, iżda mhux limitat għal, tagħmir tal-kompjuter, apparat li jinżamm fl-idejn jew telefowns ċellulari bħala riżultat tal-installazzjoni jew l-użu tal-App Mobbli.
Ma għandniex inżommu responsabbli fil-każ ta’ xi ħsara teknika li sseħħ waqt l-użu tal-App Mobbli li tirriżulta mit-tniżżil ta’ applikazzjonijiet oħra, kwalunkwe ħsara teknika, użu ħażin tal-apparat tiegħek, ħajja tal-batterija, kwistjonijiet ta’ konnettività jew kwalunkwe fattur ieħor li jista’ jinqala’ u li jmur lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna.
UŻI PPROJBITI

Tista’ tuża s-sit web biss għal skopijiet legali. Ma tistax tuża s-sit web:

 • Bi kwalunkwe mod li jikser kwalunkwe liġi jew regolament applikabbli.
 • Bi kwalunkwe mod li jkun illegali jew frodulenti, jew li jkollu xi skop jew effett illegali jew frodulenti.
 • Bi kwalunkwe mod li jista’ jikser id-drittijiet tagħna jew id-drittijiet ta’ partijiet terzi;
 • Li jippowstjaw, jittrażmettu jew ixerrdu kwalunkwe informazzjoni fuq jew permezz tas-sit web li huwa oxxenat, diffamatorju jew b’xi mod ta’ ħsara;
 • Li tikseb jew tipprova tikseb aċċess mhux awtorizzat għas-sit web;
 • Li b’xi mod ibiddel, ineħħi jew jinterferixxi mas-Sit web;
 • Li konxjament jittrażmetti kwalunkwe data, jibgħat jew itella’ kwalunkwe materjal li jkun fih viruses, żwiemel Trojan, dud, time bombs, loggers tat-tastiera, spyware, adware jew kwalunkwe programm ieħor ta’ ħsara jew kodiċi tal-kompjuter simili mfassal biex jaffettwa b’mod negattiv it-tħaddim ta’ kwalunkwe software jew hardware tal-kompjuter;
 • Jippruvaw jiksbu aċċess mhux awtorizzat għal kwalunkwe parti jew karatteristika tas-servizzi, jew kwalunkwe sistema jew netwerk ieħor konness mas-servizzi jew ma’ kwalunkwe server tal-Gvern ta’ Malta, jew għal kwalunkwe servizz offrut fuq is-sit web jew permezz tiegħu, permezz ta’ hacking, password “estrazzjoni” jew kwalunkwe mezz illeġittimu ieħor;
 • Li jipprokura, jiskennja jew jittestja l-vulnerabbiltà tas-sit web, inklużi s-servizzi jew kwalunkwe network konness mas-sit web, u lanqas jikser il-miżuri ta’ sigurtà jew awtentikazzjoni fuq is-sit web, inklużi s-servizzi jew kwalunkwe network konness mas-sit web, inklużi s-servizzi;
 • Li jreġġgħu lura l-prenotazzjoni, jittraċċaw jew ifittxu li jittraċċaw is-sors ta’ kwalunkwe informazzjoni fuq kwalunkwe utent ieħor tas-sit web jew viżitatur fis-sit web, jew kwalunkwe klijent ieħor tal-Gvern ta’ Malta, inkluż kwalunkwe kont ta’ servizz li mhuwiex proprjetà tiegħek jew li jisfrutta s-sit web jew kwalunkwe servizz jew informazzjoni disponibbli jew offruti minn jew permezz tas-sit web, bi kwalunkwe mod fejn l-għan huwa li tiġi żvelata kwalunkwe informazzjoni, inkluż iżda mhux limitat għal identifikazzjoni jew informazzjoni personali, għajr l-informazzjoni tiegħek stess, kif previst mis-sit web jew kwalunkwe servizz ipprovdut permezz tas-sit web;
 • Biex tiffalsifika headers jew inkella timmanipula identifikaturi sabiex taħbi l-oriġini ta’ kwalunkwe messaġġ jew trażmettitur li tibgħat lill-Gvern ta’ Malta fuq jew permezz tas-sit web jew kwalunkwe servizz offrut fuq is-sit web jew permezz tiegħu. Tista’ ma tippretendix li inti, jew li tirrappreżenta, xi ħadd ieħor, jew timpersonalizza kwalunkwe persuna jew entità oħra sakemm ma tkunx awtorizzata.
 • Aħna nirriżervaw id-dritt li nikxfu l-informazzjoni personali tiegħek lil kwalunkwe awtorità kompetenti tal-infurzar tal-liġi f’każ ta’ ksur tal-paragrafu preċedenti.
Taqbel ukoll:
 • Li ma jirriproduċix, ma jidduplikax, jikkopja jew jerġa’ jbigħ kwalunkwe parti tas-sit web bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet.
 • Biex ma taċċessax mingħajr awtorità, tinterferixxi ma’, tagħmel ħsara jew tfixkel:
  1. kwalunkwe parti tas-sit web;
  2. kwalunkwe tagħmir jew netwerk li fuqu jinħażen is-sit web;
  3. kwalunkwe softwer użat fil-forniment tas-sit web; jew
  4. kwalunkwe tagħmir jew netwerk jew softwer li huwa proprjetà ta’ jew użat minn kwalunkwe parti terza.
 • Li ma jintuża l-ebda “stupru fil-gaġeġ”, “robot”, “spider” jew apparat awtomatiku ieħor, programm, algoritmu jew metodoloġija, jew kwalunkwe proċess manwali simili jew ekwivalenti, għall-aċċess, l-akkwist, il-kopja jew il-monitoraġġ ta’ kwalunkwe parti mis-servizzi jew kwalunkwe kontenut ipprovdut permezz ta’ dan is-sit web, jew bi kwalunkwe mod jirriproduċi jew jevita l-istruttura tan-navigazzjoni jew il-preżentazzjoni tas-servizzi jew kwalunkwe kontenut, biex jikseb jew jipprova jikseb kwalunkwe materjal, dokument jew informazzjoni permezz ta’ kwalunkwe mezz li ma jkunx sar disponibbli apposta permezz tas-sit web. Aħna nirriżervaw id-dritt li nwaqqfu kwalunkwe attività bħal din.
 • Li ma tieħu l-ebda azzjoni li timponi tagħbija mhux raġonevoli jew sproporzjonatament kbira fuq l-infrastruttura tal-websajt jew tas-sistemi jew tan-netwerks tal-Gvern ta’ Malta, jew fuq kwalunkwe sistema jew netwerk konness mas-sit web.
 • Li ma jintuża l-ebda apparat, software jew rutina biex jinterferixxi jew jipprova jinterferixxi mat-tħaddim xieraq tas-sit web, inklużi s-servizzi, jew kwalunkwe tranżazzjoni li tkun qed titwettaq fuq is-sit web ma’ kwalunkwe persuna jew entità oħra li tuża s-sit web, inkluż is-servizzi.a

LINKS GĦAL SITI OĦRAJN

Meta s-sit web ikun fih links għal siti u riżorsi oħra pprovduti minn partijiet terzi, dawn il-links huma pprovduti għall-informazzjoni tiegħek biss. M’għandniex kontroll fuq il-kontenut ta’ dawk is-siti jew riżorsi, u ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà għalihom jew għal kwalunkwe telf jew ħsara li tista’ tirriżulta mill-użu tiegħek tagħhom.
LINKS GĦAL DAN IS-SIT WEB
Tista’ tillinkja għas-sit web, sakemm tagħmel dan b’mod li jkun ġust u legali u ma jagħmilx ħsara lir-reputazzjoni tagħna jew tieħu vantaġġ minnha, iżda m’għandekx tistabbilixxi link b’tali mod li tissuġġerixxi kwalunkwe forma ta’ assoċjazzjoni, approvazzjoni jew approvazzjoni min-naħa tagħna fejn ma teżistix. Aħna nirriżervaw id-dritt li nirtiraw il-permess ta’ kollegament mingħajr avviż.
Is-sit web ma jridx ikun inkwadrat fuq xi sit ieħor.
DRITTIJIET TA’ PROPRJETÀ INTELLETTWALI
Aħna s-sid jew id-detentur tal-liċenzja tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali kollha fis-sit web, u fil-materjal ippubblikat fuqha. Dawk ix-xogħlijiet huma protetti mil-liġijiet u t-trattati dwar id-drittijiet tal-awtur madwar id-dinja. Dawn id-drittijiet kollha huma riżervati.
Tista’ tipprintja kopji, u tista’ tniżżel estratti, ta’ kwalunkwe paġna/i mis-sit web għar-referenza personali tiegħek u tista’ tiġbed l-attenzjoni ta’ oħrajn fi ħdan l-organizzazzjoni tiegħek għall-materjal imtella’ fuq is-sit web.
M’għandekx timmodifika l-kopji stampati jew diġitali ta’ kwalunkwe materjal li tkun ipprintjajt jew niżżilt bl-ebda mod, u m’għandek tuża l-ebda illustrazzjoni, ritratt, sekwenza vidjo jew awdjo jew kwalunkwe grafika separata minn kwalunkwe test li jakkumpanjak.
Jekk tipprintja, tikkopja jew tniżżel xi parti mis-sit web bi ksur ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu, id-dritt tiegħek li tuża s-sit web jieqaf immedjatament u trid, fuq għażla tagħna, tirritorna jew teqred kwalunkwe kopja tal-materjali li tkun għamilt.
DIPENDENZA FUQ L-INFORMAZZJONI MIBGĦUTA
Il-kummentarju u materjal ieħor imqiegħed fuq is-sit web mhumiex maħsuba biex jammontaw għal parir li fuqu għandha ssir dipendenza. Għalhekk, aħna nirrifjutaw kull responsabbiltà u responsabbiltà li jirriżultaw minn kwalunkwe dipendenza fuq tali materjal minn kwalunkwe viżitatur għas-sit web, jew minn kwalunkwe persuna li tista’ tiġi infurmata dwar kwalunkwe kontenut tiegħu.
BIDLIET GĦAS-SIT WEB
Għandna l-għan li naġġornaw is-sit web b’mod regolari, u nistgħu nbiddlu l-kontenut fi kwalunkwe ħin. Jekk tinqala’ l-ħtieġa, nistgħu nissospendu l-aċċess għas-sit web, jew nagħlquh b’mod indefinit. Kwalunkwe materjal fuq is-sit web jista’ jkun skadut fi kwalunkwe ħin partikolari, u m’għandna l-ebda obbligu li naġġornaw tali materjal.
COOKIES
Cookie tas-sessjoni hija biċċa data li tinħażen fuq il-kompjuter tiegħek u li tiskadi ladarba tagħlaq il-brawżer tal-internet tiegħek. Is-sit web juża cookies tas-sessjoni biex jidentifika temporanjament l-azzjonijiet tal-utenti meta juża s-sit web, inklużi s-servizzi. Cookie tas-sessjoni hija informazzjoni maħżuna fil-cache tal-brawżer tiegħek li hija disponibbli biss għas-sit web sakemm idum għaddej il-brawżer tiegħek (sessjoni) meta taċċessa s-sit web jew is-servizzi u l-ebda sit ieħor ma jista’ jitlob din l-informazzjoni. Billi tuża dan is-sit web jew is-servizzi li tagħti l-kunsens tiegħek għall-ħżin tal-cookies fuq il-kompjuter personali tiegħek. Biex tiżgura li l-informazzjoni maħżuna mill-cookie tas-sessjoni titneħħa mill-cache fuq il-kompjuter personali tiegħek, huwa rrakkomandat ħafna li tagħlaq il-brawżer tiegħek meta tispiċċa tuża s-sit web jew is-servizzi.
Sigurta
Mhux se nkunu responsabbli għal kwalunkwe telf jew ħsara kkawżata minn attakk distribwit ta’ ċaħda tas-servizz, viruses jew materjal ieħor teknoloġikament dannuż li jista’ jinfetta t-tagħmir tal-kompjuter, il-programmi tal-kompjuter, id-data jew materjal proprjetarju ieħor tiegħek minħabba l-użu tiegħek tas-sit web jew it-tniżżil tiegħek ta’ kwalunkwe materjal imtella’ fuqu, jew fuq kwalunkwe sit web illinkjat miegħu.
LIMITAZZJONI TAR-RESPONSABBILTÀ
Il-materjal muri fuq is-sit web huwa pprovdut mingħajr garanziji, kundizzjonijiet jew garanziji dwar il-preċiżjoni tiegħu. Sa fejn huwa permess mil-liġi, aħna, kwalunkwe kontributur identifikat (inklużi entitajiet fi ħdan il-Gvern ta’ Malta) u partijiet terzi konnessi magħna hawnhekk jeskludu espressament:
 • Il-kundizzjonijiet, il-garanziji u t-termini l-oħra kollha li altrimenti jistgħu jiġu implikati mil-liġi.
 • Kwalunkwe responsabbiltà għal kwalunkwe telf jew dannu dirett, indirett jew konsegwenzjali mġarrab minn kwalunkwe utent b’rabta mas-sit web jew b’rabta mal-użu, l-inabbiltà tal-użu, jew ir-riżultati tal-użu tas-sit web, kwalunkwe sit web marbut miegħu u kwalunkwe materjal imtella’ fuqu, inkluż, mingħajr limitazzjoni, l-ebda responsabbiltà għal: telf ta’ introjtu jew dħul; telf ta’ negozju; telf ta’ profitti jew kuntratti; telf ta’ tfaddil antiċipat; telf ta’ data; telf ta’ avvjament; ġestjoni moħlija jew ħin tal-uffiċċju; u għal kwalunkwe telf jew dannu ieħor ta’ kwalunkwe tip, irrispettivament minn kif jirriżulta u kemm jekk ikkawżat minn delitt (inkluża negliġenza), ksur ta’ kuntratt jew mod ieħor, anki jekk prevedibbli.
Dan ma jaffettwax ir-responsabbiltà tagħna għal kwalunkwe responsabbiltà oħra li ma tistax tiġi eskluża jew limitata skont il-liġi applikabbli.
ĊAĦDA TA’ RESPONSABBILTÀ TA’ GARANZIJI
Ma nagħtuk l-ebda garanzija jew assigurazzjoni. Niddikjaraw u nirrikonoxxu li l-garanziji u l-kundizzjonijiet implikati kollha huma esklużi sal-limitu massimu permess mil-liġi. Għandek tinnota b’mod partikolari:
 • Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web mhumiex maħsuba biex jikkostitwixxu dikjarazzjoni definittiva jew kompluta tal-liġi dwar kwalunkwe suġġett.
 • Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web mhumiex maħsuba biex jikkostitwixxu parir legali fi kwalunkwe sitwazzjoni speċifika.
 • Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web jinkludu informazzjoni u riżorsi arkivjati, li jistgħu jkunu żbaljati jew skaduti.
 • Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web, u l-mezzi tagħna biex inwassluh jistgħu jkunu inkompatibbli mas-softwer jew mal-konfigurazzjoni tal-kompjuter tiegħek.

Aħna nistgħu nbiddlu jew nirtiraw parti mis-servizzi jew is-servizzi kollha pprovduti permezz ta’ dan is-sit web fid-diskrezzjoni tagħna.

L-aħħar aġġornament: Ta’ Ottubru 2018