Unità f’Ġeneri

L-Unità In genere hija unità speċjalizzata inkarigata biex teżamina u teżamina l-inkjesti maġisterjali kollha trażmessi lill-Uffiċċju skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali (il-Kapitolu 9 tal-Liġijiet ta’ Malta).

Il-prosekuturi f’din l-Unità jabbozzaw noti ta’ renvoi kif meħtieġ u huma responsabbli wkoll għall-preżentazzjoni ta’ applikazzjonijiet f’termini tal-Artikolu 550a tal-Kapitolu 9 biex jiġi żgurat li l-inkjesti Magisterjali jiġu konklużi fil-ħin.

Jekk il-konklużjoni tal-Inkjesta Magisterjali teħtieġ il-preżentazzjoni ta’ akkużi mill-Pulizija, il-prosekuturi fi ħdan din l-Unità jikkollaboraw mal-Pulizija biex jiżguraw li tali akkużi jiġu ppreżentati. Jekk il-preżentazzjoni tal-akkużi taqa’ taħt il-mandat tal-Uffiċċju, il-prosekuturi jiżguraw li prosekutur mill-Unità tal-Prosekuzzjoni jiġi assenjat biex jippreżenta tali akkużi.

L-Unità hija responsabbli wkoll għall-awtorizzazzjoni tal-ħruġ ta’ kopji tal-konklużjonijiet tal-Inkjesta Magisterjali skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali.